کتابخانه مدرسه فقاهت

responsiveMenu
راهنما نوار موضوعات جستجو جابجایی در کتاب جستجو در کتاب متن کتاب ساخت PDF مستند‌سازی مقالات
راهنمای کتابخانه مدرسه فقاهت

کتابخانه مدرسه فقاهت با هدف دسترسی آسان دین‌پژوهان به منابع مورد نیاز و همچنین مستند‌سازی مقالات دینی در فضای اینترنتی طراحی شده است.
این کتابخانه بیش از 27 هزار جلد کتاب به زبان عربی و 14 هزار جلد به زبان فارسی را به صورت رایگان در اختیار محققین قرار داده و به طور مستمر موجودی خود را افزایش می‌دهد.

امکانات و بخش‌های مختلف این کتابخانه عبارتند از:
۱- نوار موضوعات
۲- جستجو
٣- جابجایی در کتاب
۴- جستجو در کتاب
۵- متن کتاب
۶- ساخت PDF
٧- مستند‌سازی مقالات