responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساله ربا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 9

پیشگفتار

کتاب حاضر ، مباحثی است پیرامون ربا ، بانک و بیمه از متفکر شهید استاد مرتضی مطهری ، و شامل دو بخش می‌باشد . بخش اول درباره " ربا و بانک " و بخش دوم پیرامون " بیمه " است . بخش اول مشتمل برگزیده‌ای‌ از یادداشتها " به عنوان مقدمه " و سه فصل می‌باشد . فصل نخست بحثهایی‌ است از استاد شهید تحت عنوان " مسئله ربا و بانک " که در سال 1354 در سلسله جلساتی که در انجمن اسلامی پزشکان بر پا بوده ایراد شده است . در آن جلسات ، قبل از استاد شهید ، به ترتیب آقایان مهندس اکبر طاهری‌ ، مهندس بازرگان و شهید مظلوم دکتر بهشتی در این باره سخن گفته‌اند . به‌ همین جهت استاد شهید ضمن بیانات خود ، اشاراتی نیز به سخنان افراد مذکور دارد . در بین سخنان استاد ، از برخی افراد اعم از سخنرانان و حضار جلسه نام برده می‌شود . به جهت عدم ضرورت ، از ذکر اسامی حضار خودداری ، و آنها را با ( . . . ) مشخص نمودیم . در این فصل ، جهت حفظ امانت ، گذشته از اصلاحات اندک عبارتی ، هیچگونه دخل و تصرفی در سخنان استاد نشده و حالت گفتاری مطالب حفظ گردیده است .
نام کتاب : مساله ربا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 9
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست